Fyzikální veličiny na ZŠ

Fyzikální veličiny od 6. do 9. ročníku a jejich značky, jednotky a měřidla.

Název Značka Jednotka Měřidlo
délka d, l m metr
objem V m3 odměrný válec
hmotnost m kg váhy
hustota [ró] kg/m3 hustoměr
čas t s hodiny
teplota t °C teploměr
rychlost v m/s tachometr
síla F N siloměr
tlak p Pa tlakoměr
práce W J
výkon P W
energie E J
teplo Q J
el. proud I A ampérmetr
el. napětí U V voltmetr
el. odpor R
el. náboj Q C
perioda T s
frekvence f Hz

 

Zvuk [v prověrkách]

 • Ultrazvuk je, když se prozařuje třeba člověk, když bude rodit.
 •  Zvuk se dostává do lidského ucha a ten ho zaznamená.
 •  Infrazvuk je zvuk, který je tak tichí, že nejde slyšet.
 •  Zvukové izolanty jsou vakuum, papír a sádlo.
 •  Vysílač rozkmitá molekuly zvuku.
 •  Vodiče zvuku jsou předměty, které vedou elektrický proud.
 •  Princip telefonu – v telefonu dráty, do sluchátky se šíří zvuk.
 •  Lidské ucho = zvukovod, bubének a kovodílna.
 •  Molekuly zvuku narážejí na bubínek a ten rozkmitá kladivo.
 •  Ultrazvuk je zvuk, co je nejvíce slyšet.

Změny skupenství [v prověrkách]

 • Rychlost vypařování závisí na barvě tělesa, velikosti zdroje a jestli je matné.
 • Zpomalit vypařování může déšť, rosa a led.
 • Voda taje na led.
 • Když přijdeme do tepla, tak molekuli zmrzlé vody začnou tát.
 • Brýle se zamlží, protože na to sklo to působí to vlhý.
 • Vypařování je, že voda zmizí.
 • Aby došlo k vypařování, musí se přidat 1 kg pevné látky.
 • Anamarie vody (místo anomálie).
 • Rychlost vypařování záleží na jaké je to stupnici varu.
 • Rychlost vypařování závisí na odstředěním z povrchu.
 • Teplota varu závisí na všech teplotách.
 • Amorfní látky tají v teploměrech intervalu.
 • Látka musí přijmout 1 kg pevné látky, aby roztála.
 • Když mrzne, tak se anomálie vody rozpíná.
 • V kapalině je menší objem než v prvním intervalu.
 • V kapalném stavu má voda menší objem než v tepelném stavu
 • Čím jsme výš, tím je hustota vody a vzduchu větší.

Historie výuky matematiky

1. Výuka matematiky v 50. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 4/5 ceny.
Jaký je jeho zisk?
2. Výuka matematiky v 70. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 4/5 ceny neboli 80 dolarů.
Jaký je jeho zisk?
3. Výuka matematiky v 80. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 80 dolarů.
Docílil zisku?
Ano nebo Ne
4. Výuka matematiky v 90. letech
Dřevorubec prodá náklad dřeva za 100 dolarů.
Náklady na produkci jsou 80 dolarů a jeho zisk je 20 dolarů.
Vaše zadání: Podtrhněte číslo 20.
5. Výuka matematiky po roce 2000
Dřevorubec porazí krásný les, protože je sobecký, bezohledný a nezajímá ho ochrana životního prostředí zvířat ani ochrana našich lesů.
Činí tak proto, aby dosáhl zisku 20 dolarů.
Co si myslíte o tomto způsobu obživy?
Námět na celotřídní diskusi po odpovědi na tuto otázku:
Jak se cití ptáci a veverky, když dřevorubec podřezává jejich domovy?
(Žádná odpověď není špatná, neobávejte se ale svobodně vyjádřit své pocity, tedy hněv, rozhořčení, pocit méněcennosti, bezmoci atd.)
Pokud budete po skončení zkoušky potřebovat akční poradu, jsou vám k dispozici poradci, kteří vám pomohou se přizpůsobit zpět do reálného světa.
6. Výuka matematiky v roce 2050
باهن نم داولراك عيبت وريشتاه فيك .ًارالود 80 وه جاتنإلا ةفلكت .رالود 100 ؟ملو لاملا نمريثكل

Požadavky na referáty – 8. a 9. ročník

Každá práce se bude skládat ze dvou částí:

1. část – referát

 • velikost A4 – 1 list (tj. maximálně 2 strany)
 • obsah rozdělte do 5 částí
  • jméno, národnost, datum narození a úmrtí, kolika let se dožil
  • životopis
  • dílo – objevy, výzkumy, významné činy
  • zajímavosti – min. 1 zajímavost ze života (nebo díla)
  • zdroje informací (adresy internetových stránek, názvy a autoři encyklopedií, časopisy, literatura atd.) – min. 3 různé zdroje
 • 1 obrázek (fotka) osoby, o které je referát
 • při ručním zpracování min. 22 řádků na stránce, při počítačovém 44 a více

2. část – prezentace

 • prezentace slouží jako doplněk referátu – na 5 minut (ani 3, ani 10)
 • musí obsahovat minimálně 6, maximálně 12 snímků
 • požadavky na vzhled:
  • jednotný vzhled a písmo, pozor na čitelnost textu (světlé na tmavém a naopak)
  • min. velikost písma 30
  • max. 7 řádků (odrážek) na snímek
  • animace textu není nutná
  • život i dílo zkráceně zpracovat formou odrážkových seznamů (žádné souvislé texty)
 • v závěru vyzdvihnout čím byl významný pro vědu a lidstvo
 • prezentace musí obsahovat min. 3 fotografie nebo obrázky související s prezentovanou osobou

Optika [v prověrkách]

 • oko má sítnici, čočku a bělobu
 • dalekozrakost se opravuje dálkozrakovou čočkou
 • vada oka je lupa
 • dalekohledy rozdělujeme na mikroskopický a příruční
 • oko zobrazuje hmatatelný obraz
 • dalekohledy se od sebe liší dálkou hledu
 • oko má duhovku, zrakový nerv a chlivec
 • mikroskop dělíme na kukatko, gastronomický, podzemní a triedi
 • dálkový dalekohled má lupu která vydí do dalky
 • dalekohled do blizky má lupu která zmenšuje